Postani dio našeg tima

Shodno povećanju broja aktivnosti odlučili smo da proširimo naš tim, pa pozivamo sve ambiciozne, kreativne ljude da nam se pridruže.
Da biste postali član/ica NVO Glas i u skladu sa svojim interesovanjima bili uključeni u planiranje i realizaciju naših aktivnosti, potrebno je da popunite elektronsku pristupnicu u nastavku,
*Podaci unešeni u ovoj formi biće korišćeni isključivo za našu internu bazu podataka.
"Svjesni činjenice da su naši mladi ljudi visoko obrazovani i talentovani ali i uplašeni da se iskažu u našem još uvijek patrijarhalnom društvu u kojem je uticaj političkih partija snažan, želimo im omogućiti da kroz njihovo učešće na našim seminarima, obukama i ostalim oblicima neformalne edukacije, koje bi organizovali samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama, steknu znanje i iskustvo koje ne pruža formalno obrazovanje. To bi im omogućilo da upoznaju sebi slične ljude za druženje i saradnju pri čemu bi ih ohrabrili da aktivno učestvuju u odlučivanju u oblasti: ljudskih prava, antidiskriminacije, nenasilja, interkulturalnog i međureligijskog dijaloga, omladinskih politika i strategija za mlade, zdravih stilova života i inicijativa od interesa za mlade, mira i mirovnih politika. Naše aktivnosti bi podstakle naše mlade ljude da istražuju, prikupljaju i analiziraju podatke, putuju i upoznaju nove kulture kao i razvijaju svoje preduzetničke ideje."
Milica Dedić
Izvršni direktor i osnivač
"Svi želimo da se naš GLAS čuje - bilo kao individue, bilo kao dijela grupe. Ono čemu svi stremimo je kvalitetno i moderno društvo bez mnogobrojnih predrasuda. Nevladin sektor i neformalno obrazovanje će svakom omogućiti da kažu ono šta misle, da budu saslušani, da budu dio raznoraznih projekata i razmjena, da uspostave korisne kontakte i razviju dugoročna prijateljstva. Ova organizacija je pravo mjesto za pokretanje inicijativa, novih ideja i razmjenu iskustava."
Miloš Laković
Predsjednik i osnivač